Program Več za Kranj

V stranki Več za Kranj smo program pripravili z mislijo na vse tiste, ki v Kranju bivamo, ustvarjamo, delamo, se rekreiramo, zabavamo in živimo z mestom. Z mislijo na vse tiste, ki nam je mar, da mesto postane boljše in lepše. Z mislijo na vse tiste, ki se v Kranj radi vračajo in imajo tu prijatelje, sorodnike in znance. Ker si Kranj zasluži več.

Razvoj za vse krajevne skupnosti

Vsi Kranjčanke in Kranjčani si zaslužimo odlično  kakovost življenja in bivanja. Občina nam mora omogočati zadovoljevanje potreb moderne družbe in uresničevanje različnih posebnih interesov v našem  lokalnem okolju, v naši krajevni skupnosti. Mestne, primestne in vaške krajevne skupnosti imajo pri tem različne potrebe in možnosti, zato je naša zahteva do župana in občinske uprave, da posveča enako pozornost vsem delom Mestne občine Kranj in tako skrbi za enakomeren razvoj celotnega Kranja. Tudi ko se odloča o razdeljevanju finančnih sredstev in pomoči strokovnih služb vsem 26-im krajevnim skupnostim, mora vedno upoštevati ti dve načeli. Delitev po politični pripadnosti ali nagrajevanje simpatiziranja ali izkazane podpore trenutnemu vodstvu Kranja, prednost zaradi članstva v sodi danes na smetišče zgodovine.

Dostopna nova stanovanja

Medtem ko občine v Sloveniji gradijo moderne stanovanjske soseske ali pripravljajo nove  boljše pogoje za gradnjo hiš in stanovanj, v Kranju stanovanjska politika ne funkcionira. Tako Kranj še vedno beležimo negativen prirast prebivalstva glede na regijo. Gradnja neprofitnih stanovanj in zagotavljanje dostopnih najemnih oz. lastniških stanovanj za mlade in družine je trenutno žal ni prioriteta. Pa bi morala biti, če hočemo zadržati mlade in produktivne ljudi v Kranjski občini ali celo  omogočiti priseljevanje novih aktivnih prebivalcev, ki bodo v prostem času prispevali k živahnejšemu, modernemu utripu občine in napredku na drugih področjih kot so znanost, kultura, šport in druge pomembne aktivnosti.

Delo in zaposlitev v Kranju

Delovna mesta in zaposlitve v Kranju so eden od pogojev za ohranjanje in rast števila prebivalcev v kranjski občini. Mestna uprava sicer nima neposrednega vpliva na rast lokalno gospodarstva, lahko pa poskrbi za boljše pogoje, tudi z boljšo komunikacijo z podjetniki in zadostno stopnjo pomoči lokalnemu gospodarstvu pri reševanju upravnih zadev in urejanju postopkov, ki lahko v njihovo korist pohitrijo in omogočijo  izvedbo določenih aktivnosti in na koncu tudi projektov. Ustvariti je potrebno boljšo podjetniško klimo.

Urejena cestna in druga komunalna infrastruktura

Boljše ceste omogočajo hiter pretok prometa do naših ciljev, nudijo tudi  večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, še posebej kolesarje in pešce, zmanjšujejo negativne vplive prometa na okolje. Nenazadnje omogočajo nove trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom. Več za Kranj  bo vedno podprl,  nadaljeval ali končal vse projekte, ki so za Kranj koristni, ne glede na to kdo je  avtor ali pobudnik projekta in to v okviru veljavne finančne sheme in proračunskih zmožnosti.

Kranj, mesto športa in kulture

Kranj je bil vedno športno mesto. V več za Kranj želimo, da ponovno postane najbolj športno/aktivno mesto v regiji, če že ne kar v Sloveniji. Povečati je potrebno vlaganja v boljše pogoje za aktivne športnike. Prav tako pa tudi v pogoje in vzpodbujanje gibanja vseh generacij, predvsem pa otrok in mladine. Aktivni in zdravi prebivalci vseh generacij, z boljšo sposobnostjo za  delo in ustvarjanje so največje bogastvo, ki ga ima Kranj.