Image

Dostopna nova stanovanja

Medtem ko občine v Sloveniji gradijo moderne stanovanjske soseske ali pripravljajo nove  boljše pogoje za gradnjo hiš in stanovanj, v Kranju stanovanjska politika ne funkcionira. Tako Kranj še vedno beležimo negativen prirast prebivalstva glede na regijo. Gradnja neprofitnih stanovanj in zagotavljanje dostopnih najemnih oz. lastniških stanovanj za mlade in družine je trenutno žal ni prioriteta. Pa bi morala biti, če hočemo zadržati mlade in produktivne ljudi v Kranjski občini ali celo  omogočiti priseljevanje novih aktivnih prebivalcev, ki bodo v prostem času prispevali k živahnejšemu, modernemu utripu občine in napredku na drugih področjih kot so znanost, kultura, šport in druge pomembne aktivnosti.

01
Aktivirali bomo razpoložljiva zemljišča za neprofitno gradnjo v Mestni občini Kranj in spodbujali iskanje novih potencialnih območij za gradnjo neprofitnih stanovanj ter z večjim tempom pristopili k pripravi potrebnih projektov oziroma k njihovi realizaciji. Cilj je zagotoviti večje število stanovanj dostopnih za mlade. • V okviru te politike je za nas ključno tudi dokončanje projekta Savska loka, ki predvideva izgradnjo preko 200 neprofitnih stanovanj.
02
Pospešeno bomo sprejemali OPPN in zemljišča za gradnjo novih naselij v primestnih in vaških naseljih, s ciljem zadržati obstoječe in privabiti nove aktivne prebivalce v kranjsko občino.
03
Hkrati bomo skrbeli za ohranjanje obstoječega značaja teh naselij. Vodili bomo politiko, ki ustvarja pogoje za lažjo prenovo in gradnjo kakovostnih bivališč na različnih območjih občine in tako aktivnim mladim prebivalcem omogočili investiranje v lokalnem okolju.
04
Povečali bomo vlaganja v obstoječo in novo komunalno infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijo, transportne povezave, ceste za potrebe zemljišč za gradnjo stanovanj v vseh krajevnih skupnostih.
04
Pospešili bomo delo na EU projektih za razvoj lokalnih skupnosti, razvoj podeželja in podobnih projektih, da bomo zagotovili dodatna prepotrebna sredstva za pridobivanje novih zazidljivih površin.