Image

Delo in zaposlitev v Kranju

Delovna mesta in zaposlitve v Kranju so eden od pogojev za ohranjanje in rast števila prebivalcev v kranjski občini. Mestna uprava sicer nima neposrednega vpliva na rast lokalno gospodarstva, lahko pa poskrbi za boljše pogoje, tudi z boljšo komunikacijo z podjetniki in zadostno stopnjo pomoči lokalnemu gospodarstvu pri reševanju upravnih zadev in urejanju postopkov, ki lahko v njihovo korist pohitrijo in omogočijo  izvedbo določenih aktivnosti in na koncu tudi projektov. Ustvariti je potrebno boljšo podjetniško klimo.

01
Prioritetno in z večjim tempom bomo pristopili k izgradnji industrijsko poslovne cone v Hrastju, ki je nujna za razvoj podjetništva in priseljevanje novih podjetij v Mestno občino Kranj.
02
Povečali bomo aktivnosti mestne uprave v že uspešno delujočih projektih Coworkinga, (KOVAČNICA) za združevanje mladih z istimi cilji in ambicijami kot so realizacija podjetniških idej, ustanavljanje novih podjetij in vzpostavljanje pogojev za prve zaposlitve.
03
Spodbujali bomo vzpostavitev novih interesnih skupin oz. aktivirati obstoječe ustanove za spodbujanje podjetniškega mišljenja, valilnice podjetij za storitve, ki jih v prvi vrsti potrebuje Kranj.
04
Ustvarjanje ne samo konkurenčnih, ampak najboljših pogojev za odpiranje podjetij in drugih pravnih subjektov, predvsem z učinkovitim delom in hitrimi izvedbami postopkov, ki jih določa država.
05
Za delovna mesta v občinski upravi, javnih zavodih, šolah, vrtcih itn. bomo dosledno zahtevali izpolnjevanje pogojev in zaposlovanje kompetentnih ljudi, motiviranih, da čim več doprinesejo razvoju naše občine.
06
Angažirali bomo vso moč, znanje tudi in povezave na vseh področjih in nivojih, da bi v Kranju locirali tudi regijske ustanove, kot npr. nova regijska bolnišnica, se zavzeli za čimprejšnjo izgradnjo načrtovanega doma za ostarele.