AKTUALNO

Kranjski svetniki o dveh referendumih

Kranjski svetniki o dveh referendumih

Kranjski mestni svet bo ta teden odločal o razpisu dveh posvetovalnih referendumov. Občani krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo bi se odločali o spremembi njunih območij, občani krajevnih skupnosti Planina in Huje pa o njuni združitvi. Referenduma bi bila po predlogu zaradi ekonomičnosti postopka izvedena hkrati z rednimi lokalnimi volitvami 20. novembra.

V Kranju se obetata dva referenduma
Občani Krajevnih skupnosti (KS) bratov Smuk in Primskovo bi se odločali o spremembi njunih območij, KS Planina in Huje pa o njuni združitvi.

Zakon o lokalni samoupravi med drugim določa, da občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje. Občinski svet pa mora pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine. Tak interes so izrazili v KS bratov Smuk, Primskovo, Planina in Huje.

Planina 3 bi se pridružila KS bratov Smuk
Po statističnih podatkih iz januarja leta 2018 je imela KS Primskovo 5079 prebivalcev. Od sredine leta 2018 naj bi bila približna ocena števila prebivalcev strnjenega večstanovanjskega naselja Planina 3 znotraj KS Primskovo pa 1482 oseb, starejših od 18 let. Družbena in bivanjska problematika prebivalcev Planine 3 naj bi bila precej drugačna od preostalih prebivalcev KS Primskovo. Po izraženih predlogih naj bi bila tako njihova večinska volja, da bi se odcepili od KS Primskovo in se priključili k podobnemu stanovanjskemu naselju oziroma h KS Bratov Smuk. Zaradi skupnih mej obeh krajevnih skupnosti bo katastrska delitev lažja in manj zahtevna. Občina je že pridobila mnenji obeh krajevnih skupnosti. Svet Krajevne skupnosti bratov Smuk je pobudo obravnaval marca 2019 in soglasno sprejel, da nima zadržkov glede priključitve. » Za krajevno skupnost bo, v primeru priključitve, pomembno vlogo imela ustrezna določitev nove meje,« je sprejel svet KS bratov Smuk. Svet KS Primskovo pa je na podlagi vprašanj, pobud in predlogov članov sveta predsedniku Matevžu Ribnikarju aprila 2019 naložil, »da pošlje dopis Ivi Žigon, da se KS Primskovo trudi za blaginjo in sodelovanje vseh krajanov. V primeru, da si res želijo odcepiti od KS Primskovo, jih ne bodo ovirali in Svet KS Primskovo podpira voljo prebivalcev tega dela KS Primskovo.«

KS Planina in Huje bi se združili v eno KS
Mestna občina Kranj je avgusta lani prejela tudi sklepa Svetov KS Planina in Huje. Člani obeh svetov občini predlagajo izvedbo referenduma, na katerem bi občani odločali o združitvi omenjenih krajevnih skupnosti. Oba sveta se namreč strinjata z združitvijo v eno krajevno skupnost z imenom KS Planina - Huje. »Zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev je smotrno in rentabilno pristopiti k združitvi,« izpostavljata sveta omenjenih KS.

Referenduma bi bila na lokalnih volitvah
Referenduma bi bila po predlogu zaradi ekonomičnosti postopka, izvedena hkrati z rednimi lokalnimi volitvami, 20. 11. 2022. Kot dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, pa bi štel 20. 10. 2022. Za izvedbo referendumov je za vsakega predvidena ocena stroškov v višini 15.000 evrov. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu sicer ne zavezuje občinskih organov. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, pa lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.